میز پذیرایی طوفان

میز پذیرایی طوفان از مجموعه مدیریتی طوفان به ابعاد 40×54×103 سانتی متر
ابعاد: 103سانتی متر54سانتی متر40سانتی متر


ونگه
چوب

توضیحات تکمیلی
دیگر محصولات