میز پذیرایی کامران ( D8104)

میز پذیرایی کامران از مجموعه مدیریتی کامران به ابعاد 40×60×95 سانتی متر
ابعاد: 95سانتی متر60سانتی متر40سانتی متر


ونگه
چوب

توضیحات تکمیلی
دیگر محصولات