کردانزا سپهر

کردانزا سپهر از مجموعه مدیریتی سپهر
کردانزا بلند سپهر شامل :
  • دو کمد بلند در دو طرف جهت قرارگیری مدارک 
  • دو کمد کوتاه در وسط
  • طبقه بندی وسط جهت قرارگیری اسناد و مدارک
ابعاد: 228 سانتی متر60سانتی متر180سانتی متر


ونگه
چوب

توضیحات تکمیلی
دیگر محصولات