کردانزا مدیریتی طوفان

کردانزا مدیریتی طوفان از مجموعه مدیریتی طوفان به ابعاد 76×60×220 سانتی متر
شامل :
  • دو کمد در کنار و سه کشو در وسط
  • کمد جهت یخچال 


 
ابعاد: 220 سانتی متر60سانتی متر76سانتی متر


ونگه
چوب

توضیحات تکمیلی
دیگر محصولات