کردانزا مدیریتی جام

کردانزا مدیریتی جام از مجموعه مدیریتی جام به ابعاد 76×60×220 سانتی متر
شامل :
  • دو کمد در کنار و دو کشو در وسط 
ابعاد: 220 سانتی متر60سانتی متر76سانتی متر


ونگه
چوب

توضیحات تکمیلی
دیگر محصولات