کردانزا صوفی

کردانزا صوفی از مجموعه مدیریتی صوفی به ابعاد 76×60×200 سانتی متر
شامل :
  • یک کمد و سه کشو در کنار و فضای دکوری در وسط
ابعاد: 200 سانتی متر60سانتی متر76سانتی متر


ونگه
چوب

توضیحات تکمیلی
دیگر محصولات