پارتیشن اداری A.W.G

پارتیشن A.W.G
پارتیشن A.W.G  پارتیشن دو جداره از پروفیل اختصاصی با رنگ پاور کوتینگ دوبل پانل از۱۶MDFمیل در قسمت پایین و دوبل پانل شیشه ۴ میل در قسمت میانی و دوبل پانل  ۱۶MDFمیل در قسمت فوقانی
ابعاد:


ونگه
چوب

توضیحات تکمیلی
دیگر محصولات