پارتیشن و قفسه بصورت ترکیبی

پارتیشن و قفسه بصورت ترکیبی
پارتیشن و قفسه بصورت ترکیبی
حدود 60 تا 70 درصد عایق صدا می باشد
ابعاد:


ونگه
چوب

توضیحات تکمیلی
دیگر محصولات