مجموعه مدیریتی وصال

مجموعه مدیریتی وصال شامل : میز مدیریتی ، میز کنفرانس ، کردانزا و میز پذیرایی
مجموعه مدیریتی وصال
  • طراحی استاندارد
  • امکان رنگ بندی متناسب با محیط کار
که شامل :
میز مدیریتی : به ابعاد 76×205×2020 سانتی متر دارای سه کشو و ال ثابت با  2 کشو و 1عدد کمد و محفظه قرارگیری کیس 
میز کنفرانس : ۴ تا 6 نفره موج به ابعاد 76×110×220 سانتی متربا قابلیت جابه جایی 
کردانزا :  به ابعاد  76×50×220 سانتی متر  با دو کمد  و سه کشو در کنار
میز پذیرایی :  به ابعاد  40×60×100 سانتی متر
ابعاد: 220سانتی متر205سانتی متر76سانتی متر


ونگه
چوب

توضیحات تکمیلی
دیگر محصولات