مجموعه آفتاب

مجموعه آفتاب به ابعاد ۷۶×170×180  سانتی متر و کردانزا سیما به ابعاد 188×47×215 سانتی متر
  • طراحی استاندارد 
  • امکان رنگ بندی متناسب با محیط کار

1. میـز کارشناسی آفتاب : دارای کنـاره با دو کشــو مجهـز به ریلهای آرام بند، جای کیس کامپیوتر و طبقه نگهداری زونکن و اسنــاد

2. کردانـزای بلند سیما :  مناسب جهت نگهداری زونکن و اسنــاد

 

ابعاد: 180 سانتی متر170سانتی متر76سانتی متر


چوب

توضیحات تکمیلی
دیگر محصولات