میز کنفرانس موج

میز کنفرانس موج ازمجموعه مدیریتی موج
میز کنفرانس ۴ تا ۸ نفره موج به ابعاد 76×110×220 از مجموعه مدیریتی موج با قابلیت جابه جایی 

 
ابعاد: 220 سانتی متر60سانتی متر76سانتی متر


ونگه
چوب

توضیحات تکمیلی
دیگر محصولات