میز کنفرانس کهکشان

میز کنفرانس کهکشان
میز کنفرانس کهکشان به ابعاد 76×463×982 با طرح بیضی و دارای پارتیشن بندی جهت جدا سازی و تفکیک افراد 
ابعاد: 982 سانتی متر463سانتی متر76سانتی متر


ونگه
چوب

توضیحات تکمیلی
دیگر محصولات