میز کنفرانس وصال

میز کنفرانس وصال از مجموعه مدیریتی وصال
میز کنفرانس ۴ تا 6 نفره وصال به ابعاد 76×110×220 با قابلیت جابه جایی 
ابعاد: 220 سانتی متر110سانتی متر76سانتی متر


ونگه
چوب

توضیحات تکمیلی
دیگر محصولات