میز کنفرانس صوفی

میز کنفرانس صوفی از مجموعه مدیریتی صوفی
میز کنفرانس ۴ تا ۸ نفره صوفی به ابعاد 76×110×210 با طرحی ساده و پایه های کج و زیبا و قابلیت جابه جایی 
ابعاد: 210 سانتی متر110سانتی متر76سانتی متر


ونگه
چوب

توضیحات تکمیلی
دیگر محصولات