میز کنفرانس سپهر

میز کنفرانس سپهر از مجموعه مدیریتی سپهر
میزکنفرانس 6 و 8 نفره سپهر به ابعاد 76×110×220 سانتی متر با قابلیت جابه جایی
ابعاد: 220 سانتی متر110سانتی متر76سانتی متر


ونگه
چوب

توضیحات تکمیلی
دیگر محصولات