میز کنفرانس آسمان

میز کنفرانس آسمان در سایز های ۱۸۰(۶نفره)-۲۰۰(۶ نفره)-۲۴۰(۸ نفره)
میز کنفرانس آسمان در طول های ۱۸۰(۶نفره)،۲۰۰(۶ نفره)،۲۴۰(۸ نفره)
۲۸۰(۱۰ نفره)،۳۵۰(۱۲ نفره) سانتی متری و عرض 110 سانتی متری
جهت گردهمایی و جلسات افراد در سازمان ها و ادارات 
ابعاد: 180 سانتی متر110سانتی متر76سانتی متر


ونگه
چوب

توضیحات تکمیلی
دیگر محصولات