میز کانتر پروانه

میز کانتر پروانه قابل تولید در ابعاد مورد دلخواه
  • دارای پیشخوان بلند جهت محصور کردن میز
  • طبقه بندی جهت قرار گیری مدارک
  • دارای فایل های متحرک با قفل مرکزی 
ابعاد: 180 سانتی متر86سانتی متر110سانتی متر


ونگه

توضیحات تکمیلی
دیگر محصولات