میز همکار سپیده

میز همکار سپیده به ابعاد 76×210×300 سانتی متر

 

شامل : 
  •  اِل ثابت با سه کشو مجهز به قفل مرکزی
  • قفسه دیوار مجهز به کمد و طبقه بندی جهت قرار گیری زونکن و اسناد اداری
  • قابل استفاده با دو چیدمان متفاوت 

 

ابعاد: 300 سانتی متر210سانتی متر76سانتی متر


ونگه
چوب

توضیحات تکمیلی
دیگر محصولات