میز کارمندی سحر

میز کارمندی سحر به ابعاد 76×72×140
  • طراحـی کاربردی جهت فضای پرسنلی

  • دارای یک کمد قفل دار جهت لوازم 

  • فضای مناسب قرارگیری کیس کامپیوتر
ابعاد: 140 سانتی متر72سانتی متر76سانتی متر


ونگه
چوب

توضیحات تکمیلی
دیگر محصولات