مجموعه مدیریتی جام، مجموعه ایی کاربردی

میز مدیریتی جام از مجموعه مدیریتی جام
 • طراحی استاندارد
 • امکان رنگ بندی متناسب با محیط کار
 • شامل :
  میز مدیریتیبه ابعاد 76×90×240 با ال ثابت به ابعاد 76×60×183 داری 2 کشو و 1عدد کمد  
  میز کنفرانس : ۴تا ۸ نفره موج به ابعاد 76×110×220 با قابلیت جابه جایی 
  کردانزابه ابعاد  76×60×220  با دو کمد در کنار و سه کشو در وسط
  میز پذیراییبا صفحه شیشه ایی به ابعاد  40×70×100
   

   
ابعاد: 200 سانتی متر132سانتی متر76سانتی متر


ونگه
چوب

توضیحات تکمیلی
دیگر محصولات