میز پذیرایی بنفشه (D 8108)

میز پذیرایی بنفشه به ابعاد 40×90×90 سانتی متر دارای 4 عدد گل میز به ابعاد 38×41.8×41.8 سانتی متر
ابعاد: 90سانتی متر90سانتی متر40سانتی متر


ونگه
چوب

توضیحات تکمیلی
دیگر محصولات