میز پذیرایی یاس (D8105)

میز پذیرایی یاس به ابعاد 40×83×83 سانتی متر
ابعاد: 83سانتی متر83سانتی متر40سانتی متر


ونگه
چوب

توضیحات تکمیلی
دیگر محصولات