میز کارمندی نسترن

میز کارمندی نسترن به ابعاد مختلف 76× 72×180/160/140 سانتی متر
  • طراحـی کاربردی جهت فضای پرسنلی

  • دارای یک کشو قفل دار و  یک کمد جهت لوازم

  •  
ابعاد: 180 سانتی متر72سانتی متر76سانتی متر


ونگه
چوب

توضیحات تکمیلی
دیگر محصولات