میز پذیرایی وصال (D 8104)

میز پذیرایی وصال از مجموعه مدیریتی وصال به ابعاد 40×60×100 سانتی متر
ابعاد: 100سانتی متر60سانتی متر40سانتی متر


ونگه
چوب

توضیحات تکمیلی
دیگر محصولات