مجموعه مدیریتی سپهر

مجموعه مدیریتی سپهر شامل : میز مدیریتی ، میز کنفرانس ، کردانزا و میز پذیرایی
مجموعه مدیریتی سپهر
  • طراحی استاندارد
  • امکان رنگ بندی متناسب با محیط کار
که شامل :
میز مدیریتی : به ابعاد 76×164×246سانتی متر دارای سه کشو و ال ثابت با  2 کشو و 1عدد کمد و محفظه قرارگیری کیس 
میز کنفرانس :6 تا 8 نفره موج به ابعاد 76×110×220 سانتی متربا قابلیت جابه جایی 
کردانزا بلند :  به ابعاد  180×60 ×228 سانتی متر  با دو کمد بلند در کنار  و دو کمد دو طبقه دروسط
میز پذیرایی  : به ابعاد  40 ×60 ×90 سانتی متر جهت پذیرایی 
ابعاد: 246سانتی متر164سانتی متر76سانتی متر


ونگه
چوب

توضیحات تکمیلی
دیگر محصولات