میز پذیرایی موج

میز پذیرایی موج از مجموعه مدیریتی موج به ابعاد 40×70×100 سانتی متر
ابعاد: 100 سانتی متر70سانتی متر40سانتی متر


چوب

توضیحات تکمیلی
دیگر محصولات