میز پذیرایی صوفی (D8107)

میز پذیرایی صوفی از مجموعه مدیریتی صوفی به ابعاد 45×60×90 سانتی متر
ابعاد: 90 سانتی متر60سانتی متر45سانتی متر


ونگه
چوب

توضیحات تکمیلی
دیگر محصولات