مجموعه مدیریتی موج

مجموعه مدیریتی موج شامل میز مدیریتی ، میز کنفرانس ، کردانزا و میز پذیرایی
مجموعه مدیریتی موج ، مجموعه ایی  کاربردی با صفحه جلو مواج  که شامل :
  • میز مدیریتی :  به ابعاد 76×90×210  با ال ثابت به ابعاد 76×120×60 - داری 4 کشو و دو عدد کمد دو طبقه جای زونکن و اسناد اداری 
  • میز کنفرانس : ۴ تا ۸ نفره موج به ابعاد 76×110×220 با قابلیت جابه جایی 
  • کردانزا : به ابعاد 76×60×220 با دو کمد در کنار و سه کشو در وسط 
  • میز پذیرایی : با صفحه شیشه ایی به ابعاد 40×70×100
ابعاد: 80سانتی متر80سانتی متر50سانتی متر


ونگه
چوب

توضیحات تکمیلی
دیگر محصولات