مجموعه مدیریتی کامران

مجموعه مدیریتی کامران شامل : میز مدیریتی ، کردانزا و میز پذیرایی
  • طراحی استاندارد
  • امکان رنگ بندی متناسب با محیط کار
این مجموعه شامل :
  • میز مدیریتـی : به ابعاد 76×210×240 با ال متحرک داری 3 کشو ، کمد و دو کشو ثابت جهت قرارگیری لوازم
  • کـردانزا کوتاه : به ابعاد 76×50×240 با دو کمد در کنار ، سه کشو در وسط و فضای دکوری 
  • میـز پذیرایی :  با صفحه شیشه ایی به ابعاد 40×60×95


 
ابعاد: 240 سانتی متر210سانتی متر76سانتی متر


ونگه
چوب

توضیحات تکمیلی
دیگر محصولات