مجموعه مدیریتی طوفان

مجموعه مدیریتی طوفان شامل میز مدیریت ، میز کنفرانس ، کردانزا و میز پذیرایی
مجموعه مدیریتی موج ، مجموعه ایی کامل با پایه هایی زیبا  که شامل :
  • میز مدیریتـی : به ابعاد 76×193×210  با ال ثابت  داری 2 کشو  
  • میز کنـفرانس  : ۴ تا ۸ نفره موج به ابعاد 76×110×220 با قابلیت جابه جایی 
  • کـردانزا کوتاه : به ابعاد 76×60×220 با دو کمد در کنار و سه کشو در وسط
  • میـز پذیرایی :  با صفحه شیشه ایی به ابعاد 40×54×103 
ابعاد: 210 سانتی متر193سانتی متر76سانتی متر


ونگه
چوب

توضیحات تکمیلی
دیگر محصولات