مجموعه باران

میز کارشناسی به ابعاد  76×160×180و میز کنفرانس به ابعاد 76×120×120

1. میـز کارشناسـی:  دارای کناره ال با 1 کشو قفل دار  جهت لوازم  و 2 کمد  جهت اسناد اداری و جهت قرارگیری زونکن و محفظه قرار گیری کیس کامپیوتر 

2. میز کنفرانس : 3 تا 4 نفره  با قابلیت جابه جایی 

ابعاد: 180 سانتی متر160سانتی متر76سانتی متر


ونگه
چوب

توضیحات تکمیلی
دیگر محصولات