تیم ما

کارکنان دکوران

علیحسینی

کارشناس فروش

کارشناس فروش فردی است که وظیفه معرفی محصول را به مشتریان بالقوه دارد. کارشناس فروش، در امر تسهیل فروش و افزایش میزان فروش فعالیت می کند، این کار از طریق بازاریابی و فروش حضوری و یا تلفنی انجام میشود.

کارکنان دکوران

محمدعلوی

کارشناس حقوقی

مشاور حقوقی ، با توجه به پیچیده شدن روابط فردی و سازمانی در دنیای امروز و افزایش مسایل و مشکلات مختلف در سازمان های دولتی و یا شرکت های خصوصی، نیاز به حضور یک یا چند کارشناس و یا مشاور حقوقی در کنار مدیران بیش از هر زمان دیگری احساس  می شود.

ما مجموعه ای متشکل از افراد متخصص و خبره در حوزه کاری خود هستیم، در صورتی که مایلید آشنایی بیشتری با تیم داشته باشید از دکمه زیر استفاده کنید