تیم ما

کارکنان دکوران

alihoseini

Sales Expert

The sales expert is the person who has the duty to introduce the product to potential customers.

کارکنان دکوران

mohammadalavi

Lawyer

Legal counsel, due to the complexity of personal and organizational relationships in today's world and the increase in various issues and problems in government agencies or private companies, requires the presence of one or more experts or legal advisers alongside managers more than ever. It feels

ما مجموعه ای متشکل از افراد متخصص و خبره در حوزه کاری خود هستیم، در صورتی که مایلید آشنایی بیشتری با تیم داشته باشید از دکمه زیر استفاده کنید

ارتباط با ما :

شیراز شعبه قصردشت

Qutarhasht Street, Alley 50 Decoran Building Phone: 071-362 711 11


کارخانه

Shiraz Industrial Area, the sixth Square Phone: 44 444 377-071


شعبه تهران

Street of Hafez, near Mobile Market of Iran, Ghazali Alley, No. 10 Phone: 6300-021


آدرس وب سایت : Decoran.ir

پست الکترونیک : info@Decoran.ir

آدرس اینستاگرام : insta.Decoran

/////////////////////