درخواست همکاری

مهارت ها
  سوابق کاری
   زبان های خارجه
    ارتباط با ما :

    دفتر مرکزی و نمایشگاه شیراز

    الباب الشمالي: جادة الاستقلال ، بناية البولفار ، مبنى دکوران الباب الشمالي: جادة الاستقلال ، من الزقاق 38 ، مبنى دکوران الهاتف: 111 11 383-071


    شیراز شعبه قصردشت

    اشارع قصردشت ، زقاق 50 عمارة دکوران الهاتف: 11 711 362 -071


    کارخانه

    منطقة شيراز الصناعية ، ميدان السادس الهاتف: 44 444 377-071


    شعبه تهران

    شارع حافظ ، بالقرب من سوق الموبایل إيران ، غزالي ، رقم 10 الهاتف: 6300-021


    آدرس وب سایت : Decoran.ir

    پست الکترونیک : info@Decoran.ir

    آدرس اینستاگرام : insta.Decoran