یک فضای اداری مناسب چگونه است ؟

در بسیاری از ادارات قدیمی می بینید که کارمندها یکی یکی یا دو نفر دونفر در یک اتاق مجزا هستند و شما برای آن که کارتان راه بیفتد باید از اتاقی به اتاق دیگر بروید. در بسیاری از شرکت‌های امروزی (و به خصوص شرکت‌های خصوصی) می‌بینید که از چیدمان باز برای دفتر کار استفاده می شود.
۱۳۹۷-۰۸-۲۱ ۹:۲۳ دوشنبه

طراحی داخلی فضای اداری (1)

قصد داریم فضایی را خلق کنیم تا افراد یک تیم بتوانند در ساعاتی که کنار هم در محل کار هستند رابطه بهتری با محیط و یکدیگر ایجاد کنند و باعث خلق ایده های جدید و راه کار های نو شوند. در نظر گرفتن محیط های عمومی و اختصاصی در طراحی فضای اداری برای کارمندان بمنظور هم نشینی و طرح مسائل و مشکلات مابین همکاران و یا کسب آرامش و سکوت بیشتر برای تمرکز بر روی مسائل از نکات قابل توجه طراحی فضای اداری می باشد.
۱۳۹۷-۰۸-۲۱ ۹:۴۳ دوشنبه

طراحی فضای اداری (2)

ایستگاه های کاری یک ساختمان اداری به صورت میانگین تنها ۵۰ تا ۶۰ درصد اوقات پر هستند در حالی که هزینه های سنگینی برای اجاره محل ، تهویه، نگهداری و نظافت آنها می شود. استاندارد کردن ابعاد و جانمایی درست باعث کاهش هزینه ها خواهد شد. همچنین مسئله استاندارد سازی ابعاد زمانی پر رنگ تر می شود که محیط اداری دچار جابه جایی از نظر افراد و فضا می شود. اگر فضاهای اداری دارای ابعاد یکسان و یا حداقل مدولار باشند تغییرات در محیط ارزان تر و سریع تر امکان پذیر خواهد بود .
۱۳۹۷-۰۸-۲۳ ۱۲:۵۶ چهارشنبه