گل میز بنفشه دسته بندی محصول : گل میز
گل میز بنفشه گل میز بنفشه گل میز بنفشه

میز وسط مدل بنفشه  به ابعاد ۹۰*۹۰ سانتی متر  – دارای ۴ عدد گل میز به ابعاد ۴۱٫۸*۴۱٫۸ سانتی متر