کردانزای پرتو دسته بندی محصول : کردانزا
کردانزای پرتو کردانزای پرتو کردانزای پرتو

کردانزای پرتو به ابعاد ۱۹۲*۵۰*۲۱۰ سانتی متر -دارای ۲ عدد کشو ٰ ۲ عدد کمد دو طبقه ٰ ۲ عدد کمد سه طبقه با درب شیشه ای