کردانزای نبات دسته بندی محصول : کردانزا
کردانزای نبات کردانزای نبات کردانزای نبات

کردانزای نبات به ابعاد ۱۹۲*۵۰*۲۱۰ -دارای ۳ عدد کشو ٰ ۱ عدد کمد دو طبقه -۲ عدد کمد سه طبقه با درب شیشه ای