کردانزای فرزانه دسته بندی محصول : کردانزا
کردانزای فرزانه کردانزای فرزانه کردانزای فرزانه

کردانزای فرزانه به ابعاد ۱۹۸*۵۵*۲۰۰ سانتی متر – دارای ۲ عدد کمد دو طبقه دو درب ٰ دو عدد کمد سه طبقه با درب شیشه ای