کردانزای سیما دسته بندی محصول : کردانزا
کردانزای سیما کردانزای سیما کردانزای سیما

کردانزای سیما به ابعاد ۱۸۶*۴۶*۲۱۴ سانتی متر – دارای ۲ عدد کشو ٰ ۴  عدد کمد دو طبقه ٰ ۱ عدد کمد درب شیشه ای ۳ طبقه