میز کنفرانس لعل دسته بندی محصول : میزهای کنفرانس
میز کنفرانس لعل میز کنفرانس لعل میز کنفرانس لعل

میز کنفرانس لعل به ابعاد ۷۶*۱۱۰*۲۴۰ (۶ نفره)-دارای صفحه ۵ تکه