میز کنفرانس آسمان دسته بندی محصول : میزهای کنفرانس
میز کنفرانس آسمان میز کنفرانس آسمان میز کنفرانس آسمان

میز کنفرانس آسمان در سایز های ۱۸۰(۶نفره)-۲۰۰(۶ نفره)-۲۴۰(۸ نفره)-۲۸۰(۱۰ نفره)-۳۵۰(۱۲ نفره) سانتی متری