میز کارمندی نرگس دسته بندی محصول : میزهای کارشناسی
میز کارمندی نرگس میز کارمندی نرگس میز کارمندی نرگس

میز کارمندی نرگس به ابعاد ۷۶*۷۲*۱۴۰ سانتی متر – دارای ۱ عدد کشو و ۱ عدد کمد دو طبقه