میز کارمندی سحر دسته بندی محصول : میزهای کارشناسی
میز کارمندی سحر میز کارمندی سحر میز کارمندی سحر

میز کارمندی سحر به ابعاد ۷۶*۷۳*۱۴۰ سانتی متر – دارای ۱ عدد کشو و یک عدد کمد دو طبقه