میز کارمندی ترانه دسته بندی محصول : میزهای کارشناسی
میز کارمندی ترانه میز کارمندی ترانه میز کارمندی ترانه

میز کارمندی ترانه به ابعاد ۷۶*۹۰*۱۸۰ سانتی متر بدون ال – دارای ۱ عدد کشو و ۱ عدد کمد