میز کارمندی افسانه دسته بندی محصول : میزهای کارشناسی
میز کارمندی افسانه میز کارمندی افسانه میز کارمندی افسانه

میز کارمندی افسانه به ابعاد ۷۶*۷۵*۱۴۰ سانتی متر – دارای ۲ عدد کشو و ۱ عدد کمد