میز کارشناسی نسیم دسته بندی محصول : میزهای کارشناسی
میز کارشناسی نسیم میز کارشناسی نسیم میز کارشناسی نسیم

میز کارشناسی نسیم به ابعاد ۷۶*۱۴۵*۱۸۰ سانتی متر با ال متحرک -دارای ۲ عدد کشو و ۱عدد کشو پرونده خور با قفل مرکزی در قسمت ال میز