میز کارشناسی مهر دسته بندی محصول : میزهای کارشناسی
میز کارشناسی مهر میز کارشناسی مهر میز کارشناسی مهر

میز کارشناسی مهر به ابعاد ۷۵*۱۲۰*۱۸۰ سانتی متر با ال ثابت -دارای دراور مجزا با دو عدد کشو و یک عدد کشو پرونده خور