میز کارشناسی شیدا دسته بندی محصول : میزهای کارشناسی
میز کارشناسی شیدا میز کارشناسی شیدا میز کارشناسی شیدا

میز کارشناسی شیدا به ابعاد ۷۶*۱۷۰*۲۰۰ سانتی متر با ال متحرک -دارای ۲ عدد کشو ٰ ۱ عدد کشو پرونده خورٰ ۱ عدد کمد دو درب با دو طبقه در قسمت ال