میز کارشناسی جوان دسته بندی محصول : میزهای کارشناسی
میز کارشناسی جوان میز کارشناسی جوان میز کارشناسی جوان

میز کارشناسی جوان به ابعاد ۷۶*۱۵۱*۲۰۰ با ال ثابت -دارای ۱ عدد کشو ٰ ۱ عدد کشو پرونده خور ٰ۱ عدد کمد دو طبقه و جای کیس در قسمت ال میز